მატრასები

  აქვს მყარი ზედაპირი მატრასის სიმაღლეა 25 სმ. უყენია 7 სხვადასხვა სიმკვრივის  700 ზამბარა. მატრასი გათვლილია ორი ტიპის მომხმარებლისთვის: გააჩნია ორი მხარე მკვრივი და რბილი.   .მატრასს გააჩნია 2 მხარე :ერთ მხარეზეა ექსტრა რბილი,ხოლო მეორე მხარეზე მკვრივი.     მატრასს აქვს 7 სხვადასხვა სიმკვრივის 700 ზამბარა(დიდ ზომის მატრასში),რის საშუალებითას ადამიანის მატრასზე გაწოლის შემთხვევაში ღებულობს ადამიანის ფორმას და მილიმეტრული სიზუსტით
სრულად
  აქვს მყარი ზედაპირი მატრასის სიმაღლეა 25 სმ. უყენია 7 სხვადასხვა სიმკვრივის  700 ზამბარა. მატრასი გათვლილია ორი ტიპის მომხმარებლისთვის: გააჩნია ორი მხარე მკვრივი და რბილი.   .მატრასს გააჩნია 2 მხარე :ერთ მხარეზეა ექსტრა რბილი,ხოლო მეორე მხარეზე მკვრივი.     მატრასს აქვს 7 სხვადასხვა სიმკვრივის 700 ზამბარა(დიდ ზომის მატრასში),რის საშუალებითას ადამიანის მატრასზე გაწოლის შემთხვევაში ღებულობს ადამიანის ფორმას და მილიმეტრული სიზუსტით
სრულად
  აქვს მყარი ზედაპირი მატრასის სიმაღლეა 25 სმ. უყენია 7 სხვადასხვა სიმკვრივის  700 ზამბარა. მატრასი გათვლილია ორი ტიპის მომხმარებლისთვის: გააჩნია ორი მხარე მკვრივი და რბილი.   .მატრასს გააჩნია 2 მხარე :ერთ მხარეზეა ექსტრა რბილი,ხოლო მეორე მხარეზე მკვრივი.     მატრასს აქვს 7 სხვადასხვა სიმკვრივის 700 ზამბარა(დიდ ზომის მატრასში),რის საშუალებითას ადამიანის მატრასზე გაწოლის შემთხვევაში ღებულობს ადამიანის ფორმას და მილიმეტრული სიზუსტით
სრულად
  აქვს მყარი ზედაპირი მატრასის სიმაღლეა 25 სმ. უყენია 7 სხვადასხვა სიმკვრივის  700 ზამბარა. მატრასი გათვლილია ორი ტიპის მომხმარებლისთვის: გააჩნია ორი მხარე მკვრივი და რბილი.   .მატრასს გააჩნია 2 მხარე :ერთ მხარეზეა ექსტრა რბილი,ხოლო მეორე მხარეზე მკვრივი.     მატრასს აქვს 7 სხვადასხვა სიმკვრივის 700 ზამბარა(დიდ ზომის მატრასში),რის საშუალებითას ადამიანის მატრასზე გაწოლის შემთხვევაში ღებულობს ადამიანის ფორმას და მილიმეტრული სიზუსტით
სრულად
  აქვს მყარი ზედაპირი მატრასის სიმაღლეა 25 სმ. უყენია 7 სხვადასხვა სიმკვრივის  700 ზამბარა. მატრასი გათვლილია ორი ტიპის მომხმარებლისთვის: გააჩნია ორი მხარე მკვრივი და რბილი.   .მატრასს გააჩნია 2 მხარე :ერთ მხარეზეა ექსტრა რბილი,ხოლო მეორე მხარეზე მკვრივი.     მატრასს აქვს 7 სხვადასხვა სიმკვრივის 700 ზამბარა(დიდ ზომის მატრასში),რის საშუალებითას ადამიანის მატრასზე გაწოლის შემთხვევაში ღებულობს ადამიანის ფორმას და მილიმეტრული სიზუსტით
სრულად
Sealy.ge © 2013 | +995322989617 | info@sealy.ge